Veřejné budovy

Posted on

Veřejné budovy mají často konstrukci řešenou tak, aby se mohli v potřebných prostorách bez problémů pohybovat všichni občané, bez ohledu na pohlaví, věk, úroveň tělesné zdatnosti, či zdravotního omezení. U nových budov je tento požadavek velice lehko naplnitelný, protože již při konstrukci prvního návrhu se může počítat se všemi těmito požadavky. Mnohem horší je ale situacím, kde veřejností používané budovy jsou staršího data výstavby.

Starší budovy

Mnoho veřejných úřadů a institucí dnes sídlí ve starších budovách. Radnice, muzea, či jiné instituce někdy dokonce přímo v budovách historických. A zde se právě nejčastěji setkáváme s problémy. Standardem starších vícepodlažních budov bývala samozřejmě schodiště . A významné stavby byly vždy vícepodlažní – ať už z prestižních důvodů, nebo praktických.